Enskild-firma.se
Enskild firma - för dig som vill pröva dina egna vingar

Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

Omvärldsbevakning - varför och hur


PR-tipset – tipsbrevet för alla som jobbar med PR


Följande skriver PR-konsulten Bernd Schmidtz om Omvärldsbevakning i sin omtalade bok PR-handboken:


Omvärldsbevakning

Omvärldsanalysen är inte bara en viktig del när du sammanställer din PR-plan, utan också något du bör ägna dig åt kontinuerligt. Större företag inrättar hela avdelningar för att spana efter nya trender, behovs-, attityd- och livsstilsförändringar hos målgrupperna, ny lagstiftning eller politiska beslut, bransch- och teknikutveckling, aktuell forskning och vad konkurrenterna har för sig. De kan nämligen inte förlita sig på att det går bra för stunden och det kan inte du heller.

Om du sätter i system att kontinuerligt bevaka ditt företags omvärld, så har du goda möjlighet att tidigt upptäcka förändringar och tendenser som kan komma att påverka din verksamhet. Omvärldsbevakningen ger dig möjligheter att agera på dina egna villkor istället för att tvingas reagera när ett problem redan har uppstått. Den som kontinuerligt bevakar sin omvärld får ett övertag över de konkurrenter som försummar sin omvärldsbevakning.

Grunden till en lyckad omvärldsbevakning ligger i att veta var man hittar relevant information och hur man ska analysera, använda och dra nytta av den. Signalerna kan komma från tidningar, böcker, Internet, mässor etcetera. Ja, i princip från alla möjliga håll och kanter. Det måste sedan till lite kreativt tänkande för att omvandla dem till affärsmöjligheter eller för att snabbt utveckla skyddsmetoder mot potentiella hot.


Fyra steg till en effektiv omvärldsbevakning

1. Sammanställ en sökordslista.
Sammanställ en sökordslista med nyckelord som har koppling till ditt företag, dina produkter, tjänster och din bransch etcetera. Det är dessa ord du använder dig av då du sedan bevakar ditt företags omvärld. Du använder dem i sökningar på Internet och du använder dem om du beställer en mediabevakningstjänst. Generella branschtermer som ”bilhandlare” eller ”biomedicin” håller dig ajour med vad som händer i din bransch, medan specifika produkt/tjänstetermer som ”cd-brännare”, ”PR-konsult” hjälper dig att hålla koll på vad som händer inom ditt verksamhetsområde.


2. Sök efter relevanta informationskällor.
Sök efter relevanta informationskällor och följ dem kontinuerligt. Vi lever som bekant i informationsåldern, vilket innebär att det inte råder någon brist på källor till information, snarare tvärt om. Nedan har jag sammanställt en lista över ett antal olika informationskällor som du kan använda dig av:

 • Konsumentundersökningar och tester.
 • Forskningsresultat och expertutlåtanden.
 • Uppsatser och doktorsavhandlingar från universitet och högskolor (På universitetens hemsidor kan du oftast få information om vilken forskning som bedrivs samt ibland läsa eller beställa uppsatser och avhandlingar).
 • Opinionsundersökningar.
 • Trendstudier/rapporter.
 • Statistiska rapporter.
 • Facklitteratur.
 • Bransch- och facktidningar.
 • [PUNKT]Populärvetenskapliga tidskrifter.
 • Månadstidningar och magasin.[/PUNKT]
 • Din branschorganisations hemsida.
 • Publikationer från olika intresseorganisationer.
 • Dags-, kvälls-, och lokaltidningar.
 • Radio- och tv-program.
 • Internettidningar och portaler.
 • Debattartiklar och insändare.
 • Läsarkommentarer i webbtidningarna.
 • Chattar och diskussionsgrupper på Internet.
 • E-postlistor.
 • Artikeldatabaser (Två bra svenska artikeldatabaser är Affärsdata www.ad.se och Mediearkivet www.mediearkivet.se).[/PUNKT] [PUNKT]Riksdagens-, regeringens-, myndigheters- och de politiska partiernas hemsidor (På www.sverigedirekt.se hittar du de flesta webbplatser inom den svenska offentliga sektorn).
 • Konferenser, branschmöten, mässor etcetera.
 • Nyhetsbrev. (På www.nyhetsbrev.nu finns en förteckning över cirka 280 svenska nyhetsbrev du kan få med e-post).
 • Dina konkurrenters hemsidor.


 • 3. Bevaka omvärlden.
  Svårigheten i detta arbete består av att i tid (tidigt) upptäcka och avgöra vilka av alla signaler som kan växa till en möjlighet eller ett problem/hot. Var noggrann och försök att utarbeta ett ”känsligt” söksystem som ger dig fakta, vetskap och kunskaper om olika aktörers inställningar, förväntningar, värderingar, agerande och uppfattningar. Du bör så tidigt som möjligt bli varse frågor som skulle kunna påverka ditt företag på ett positivt eller negativt sätt. Avsökningen av ditt företags omvärld bör omfatta bevakning och uppföljning av:

 • Nya trender. Ta reda på vad som händer just nu, vad som är på väg in och vad som är på väg ut. Med lite tur och skicklighet kan du före dina konkurrenter identifiera en kommande trend och på så sätt vara förberedd att serva dina målgrupper när den kommer.

 • Behovs-, attityd- och livsstilsförändringar hos dina målgrupper. Var lyhörd för alla former av förändringar på detta område. Lyckas du förekomma en förändring så kommer det att tas emot positivt hos dina målgrupper.

 • Opinionsbilden/opinionsläget. Följ kontinuerligt opinionsläget i media. Skaffa dig en överblick över vilka ämnen som debatteras och vilka debattörerna är. Med lite framförhållning kan du bli en av de som uppmärksammas för dina (insiktsfulla) kommentarer.

 • Ny lagstiftning, politiska- och ekonomiska beslut som kan påverka ditt företag eller din bransch. Det tar ofta någon eller några månader från förslag till beslut och ju tidigare du identifierar problemet, desto snabbare kan du reagera och mobilisera likatänkande.

 • Branschen. Håll koll på vad pressen skriver om och vad dina målgrupper/allmänheten anser om din bransch. Om någon av dina konkurrenter gör något dumt så kan det komma att drabba hela branschen.

 • Den produkt-, tjänste- och teknikutveckling som kan utgöra en möjlighet eller bli ett hot mot ditt företags verksamhet. Vilka nya produkter/tjänster är på väg in? Vilka produkter/tjänster har uppdaterats? Behöver ditt företag komplettera sin produkt/tjänstekatalog? Behöver du och dina medarbetare kompetensutveckla er?

 • Konkurrenternas agerande. Skaffa dig snabbt information om när andra branschaktörer slås ihop, lanserar en ny produkt eller öppnar en ny butik etcetera. Lägg till namnen på dina huvudkonkurrenter i din sökordlista, så får du snabbt information om dem, vilket hjälper dig att ligga steget före.

 • Etik-, samhälls- och miljöfrågor som kan påverka ditt företag. Idag är dessa frågor kanske viktigare än någonsin tidigare. Det företag som har låg moral eller inte tar sitt ansvar, kan snabbt komma att hamna i onåd och slås ut.


 • 4. Om något inträffar som påverkar ditt företag bör du göra följande:

 • Sök efter ytterligare information om den upphittade frågan, trenden, opinionen, beslutet etcetera. Använd dig av dina informationskällor och din fantasi.

 • Analysera vilka effekter företeelsen får eller kan få för ditt företag.

 • Prioritera vilka åtgärder du ska vidta.

 • Bevaka eller ingå själv som en drivande kraft i utvecklingen av företeelsen.

 • Vill du bli expert på PR snabbt?

  Läs mer i PR-handboken

  Vill du ha fler liknande tips en gång i månaden?
  Prenumerera gratis på månadsbrevet PR-tipset här:

  Vill du bli expert på PR?
  Brevet visar hur du skapar bättre relationer med omvärlden och gör ditt PR-arbete effektivare.

  PR-tipset har 4600 läsare och kom igång 2007.

  Det är helt gratis att prenumerera och du kan avsluta prenumerationen när som helst

  EXTRA BONUS - som prenumerant är du med i månadsutlottningen av bokpaket med böcker om marknadsföring från Bokförlaget Redaktionen.

  Läs exempel på tipsbrevet PR-Tipset så du vet vad du får

  Fyll i din e-postadress i rutan
  Kom ihåg att alla uppgifter du lämnar till oss: namn, postadress och e-postadress - stannar i företaget. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisa-tioner eller privatpersoner.  Enskild-firma.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
  stefan@redaktionen.se | Sitemap