Enskild-firma.se
Enskild firma - för dig som vill pröva dina egna vingar

Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

Medarbetarundersökning - så ska du tänka

Vanliga medarbetarundersökningar skrapar bara på ytan. Gå ett steg längre. Ta reda på vad dina medarbetare tycker om dig som ledare. Visa att du tar ditt ledarskap på allvar och att vad dina medarbetare tycker har betydelse för dig. Utforma ett frågeformulär med påståenden som du låter dina medarbetare värdera sanningshalten i. Ställ frågorna minst en gång om året för att se hur synen på dig utvecklar sig.

Gör så här:

1. Bestäm först vad det är du vill mäta i en medarbetarundersökning. Du utgår från dina egna riktlinjer för bra ledarskap och formulerar ett antal påståenden (10-30). Låt sedan dina medarbetare värdera sanningshalten i dessa påståenden på en skala 1-5, där 1 = stämmer dåligt och 5 = stämmer bra.

Exempel på påståenden i en medarbetarundersökning:

a) Din ledare är självuppoffrande och alltid beredd att hugga i för företaget och medarbetare.
b) Din ledare står inte och tittar på när andra arbetar.
c) Din ledare tar alltid täten och visar vägen inför nya uppgifter.
d) Din ledare ger alla medarbetare en jämlik behandling och visar dem respekt.
e) Din ledare följer alltid företagets riktlinjer och regler.
f) Om din ledare vid tillfälle inte följer alltid företagets riktlinjer och regler, erkänner han/hon det direkt.
g) Din ledare uppträder välvårdad och artigt i alla situationer.
h) Din ledare kan ge och ta kritik.
i) Din ledare är prestigelös och sätter företagets bästa före sin egen personlighet.


2. När du utformar påståenden i en medarbetarundersökning är det viktigt att dessa är entydiga och tydligt formulerade. Du kan välja från en stor mängd alternativ, men det viktiga är att du väljer alternativ som du, dels anser vara dina styrkor och, dels anser vara dina svagheter. Om du väljer enligt den principen får du en konfrontation med din egen uppfattning. Var förberedd på överraskningar.

3. Du kan ha en sista ”öppen” fråga där du efterlyser förslag om vad som kan göras för att förbättra ledarskapet på ditt företag.

4. Analysera resultatet av medarbetarundersökningenprofessionellt, utan personlig prestige och med företagets bästa för ögonen. Dra slutsatser om vad du behöver förbättra med ditt ledarskap och sätt upp en handlingsplan. Genomför testen igen efter högst ett år och se vad du förbättrat.

Var noga med att påpeka att testen är helt anonym och att du endast kommer att använda svaren för att utvärdera dig själv som ledare.Ta reda på vad dina medarbetare tycker om varandra i en medarbetarundersökning

Gör på samma sätt som när du frågar dina medarbetare om vad de tycker om dig som ledare. Ändra frågorna så att de istället belyser det allmänna samarbetsklimatet. Förutom att du får en värdemätare på hur dina medarbetare trivs med varandra, får du också en indirekt indikation om hur ditt ledarskap bidrar till detta.

Gör så här:

1. Bestäm först vad det är för sociala faktorer du vill mäta i din medarbetarundersökning. Ta hjälp av dina riktlinjer och fråga efter de beteenden och värderingar du anser vara betydelsefulla för ditt företags prestationsförmåga. Formulera påståenden som medarbetarna får värdera. Var noga med att påpeka att testen är helt anonym.

Exempel på påståenden:

a) Samarbetet på företaget präglas av gemensamt fokus på företagets målsättningar.
b) Relationerna på företaget präglas av att alla gör sitt bästa för att hjälpa varandra till framgång.
c) Företagets medarbetare är kunniga och kompetenta på sina respektive områden.
d) Företagets medarbetare vet vad de har för arbetsuppgifter.
e) Kommunikationen mellan medarbetarna präglas av att rätt information kommer till rätt person.
f) Det informella umgänget på arbetsplatsen präglas av vänskapliga attityder.

2. Lägg till en sista ”öppen” fråga där du efterlyser förslag om vad som skulle kunna förbättra samarbetsklimatet på företaget.

3. Analysera resultatet och upprätta en handlingsplan. Kom ihåg att ett dåligt resultat är ett dåligt betyg till dig och att det är du som måste starta förändringen.

Du vill få ut så mycket som möjligt av en undersökning som innefattar dina medarbetares åsikter. Du vill också kunna genomföra fler undersökningar och få användbara svar. Förutsättningen för det är att medarbetarna känner att det händer något när de bjuder på sina åsikter. Att de får något tillbaka. Ge därför snabbt prov på förändringar som visar dina medarbetare att du tar deras åsikter på allvar och att det ger resultat när de säger vad de tycker i en medarbetarundersökning.

Ledarskap utan flum

Chefens bästa vän - ledarskap utan flum

Denna kompakta 300 sidor långa chefspraktika är proppfull av vardagstips för chefer. Författaren tar upp praktiska frågor som rekrytering, personalekonomi, lönepolicy mm. Huvuddelen av boken ägnas dock åt ledarskapets kärnuppgifter: Motivation, effektivitet, coachning, samarbetsklimat mm.
Liv & Ledarskap

Här finns råd om allt från rekrytering, hur man motiverar och ger feedback, till hur man skapar meningsfulla möten och säger upp medarbetare.
Tidningen Chef

Här får chefer lära sig att konkret bemästra vanliga problem som de råkar ut för i sin vardag. Det är bara att slå upp problemet och få tankeväckande råd.
Civilekonomen

Läs mer om boken och vad fler läsare tycker här...

Om artikelförfattaren:

Stefan Ekberg har skrivit ett fyrtiotall böcker om företagande och personlig utveckling och har grundat Bokförlaget Redaktionen

Lägg gärna till mig som vän på Facebook

Läs mer om den här sajten här

Veckans samvetsfråga:
När allt är sagt och gjort - har du då sagt mer än du har gjort?Många läsare av den här artikeln har också läst:
Hur blir man en bra chef?
Så får du personalen att längta efter måndagar
Så gör du mycket mer effektiva möten

Fler smarta tips
Prenumerera på vår gratis tipsbrev som du kan få som inspiration direkt i e-posten. Läs om dem och prenumerera gratis på den här sidan.

Läs ännu fler tipsartiklar - titta i menyn till vänster
Enskild-firma.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se | Sitemap